باربری در جاهای مختلف اراک

شماره تماس

۰۸۶۳۳۶۶۹۰۰۳          دانشگاه تره بار قدیم  ۱۷۹

۰۸۶۳۲۷۷۲۷               مرزیجران ، خیابان مخابرات، خیابان بهشت زهرا

۰۸۶۳۴۳۷۰۸۲۶           اراک ، ۲۰متری فوتبال

۰۸۶۳۲۷۶۹۰۰۱           اراک ، جهانگیری، خیابان میرزای شیرازی

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶          ( خاور و کامیونت مسقف )اراک کمربندی شمالی

۰۸۶۳۳۶۹۲۱۰۷          اراک – شهرک خودروفازیک – خیابان پردیسان

۰۸۶۴۲۴۲۲۴۵۵          اراک – شهرک خودروفازیک – خیابان پردیسان

۰۸۶۳۶۸۵۴۶۶            شهرستان اراک / اراک-جاده کمربندی-بلوار شهیدان رجایی-بلوار امام علی-پلاک۹۷۴۱

 

باربری اراک

 

Secured By miniOrange